daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Kontakt
imieniny:

Piątek 14.06.2024
(Mt 5,17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Nie ma innego wyjścia – albo zachowujemy przykazania od pierwszego po dziesiąte przez drugie, trzecie itd. i tym samym pracujemy na życie wieczne, albo odpuszczamy sobie ze świadomością lub nie, że tracimy coś bezcennego. Mówili o tym prorocy, od Mojżesza począwszy i powtarza nam to raz jeszcze i po raz kolejny Jezus – który przyszedł potwierdzić i wypełnić słowa – nie odwołać i zmienić, ale posłusznie poddać się temu, co jest napisane by tym samym dać nam szansę na wyróżnienie w Królestwie Niebieskim.
Ewa
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2024
created by anders