daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Galeria
 :: Kontakt
 :: Wirtualny spacer
imieniny:

Niedziela 17.02.2019
Mk 8,34-9,1
"Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy."

Pan Jezus żąda od nas wiary, która jest ufnością nawet w rozpaczy i zupełnym osamotnieniu.
Ciekawe, że jest tak bardzo surowy dla swoich przyjaciół. Im ktoś jest większym przyjacielem, tym Jezus jest dla niego surowszy, a dla nawróconych grzeszników przeciwnie - jest bardzo łagodny. Opowiada grzesznikom przypowieść o synu marnotrawnym, który nie był wiernym przyjacielem ojca, ale kiedy skruszył się dostał od niego pierścień, płaszcz i cielęcinę na kolację.
Swoim przyjaciołom mówi Pan Jezus: "Weź krzyż", "Idź za mną", a do domu największych swoich przyjaciół, Marii, Marty i Łazarza, gdzie czuł się tak dobrze i gdzie odpoczywał, przysłał śmierć. Chrześcijanin, ty i ja, nie możemy liczyć na kumoterstwo z Panem Jezusem, na przyjaźń, która uchroni nas od kłopotów. Chrześcijanin, ty i ja, jesteśmy ludźmi powołanymi do największej odpowiedzialności, jaką jest przyjaźń z Jezusem. Mamy razem z Nim nieść krzyż i tym samy wypełniać część swojej odpowiedzialności. Zwłaszcza musimy umieć umrzeć, przejść przez mroczny próg śmierci, by wejść w bramę Ojcowskiego miłosierdzia.
Musimy za życia zbierać zapasy odwagi i ufności na tę trudną chwilę, bo Pan Bóg nie oszczędza żadnego ze swoich najbliższych, ale każdego przeprowadza przez samotność i cierpienie umierania. Wskrzeszając przez miłosierdzie - wymaga całkowitego zaufania miłosierdziu.
Ks. Piotr Brząkalik.
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2019
created by anders