daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Ministranci
 :: Galeria
 :: Adopcja serca
 :: Kontakt
 :: Ciekawe linki
 :: Wirtualny spacer
imieniny:

Czwartek 21.06.2018
Mt 6,1-6.16-18
"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."


Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą... niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa... Mówiąc inaczej, Pan Jezus zdaje się mówić: bądź skromny.
Co to jest skromność? Skromność jest formą świadomego lub nieuświadamianego samoograniczenia. W takim rozumieniu jej przeciwieństwem jest ostentacja. Ostentacja pojawia się u tych, dla których główną lub jedyną formą istnienia jest istnienie w oczach innych. Nie mogąc demonstrować swojego sukcesu czy bogactwa, nie wiedzieliby, czy rzeczywiście je osiągnęli. Człowiek skromny wie, kim jest, bez względu na zdanie innych, i nie potrzebuje sukcesów i bogactw, gdyż wie, czego spodziewa się po życiu, a spodziewa się niewiele. Cnota skromności polega więc na tym, żeby od życia chcieć niewiele, ale nie wiąże się to ani z ascezą, ani z postawą stoicką. Ważne, by odnajdywać radość, szczęście czy odrobinę przyjemności w faktach przez ludzi skromnych, niezauważanych. Skromność nie prowadzi w żadnym razie do wycofania się z życia.
Robić swoje, nie chwaląc się tym i nawet nie myśląc, że robimy swoje. Inna forma skromności polega na nieujawnianiu, dopóki to niepotrzebne, swych talentów. Wprawdzie przyjemnie jest komuś dzięki swym umiejętnościom pomóc, ale przyjemność polega na tym, że coś zostało zrobione, a nie dlatego, że tylko ja to potrafiłem. Skromność to w końcu brak oczekiwania na nagrodę za dobre lub mądre czyny. Skromność to cnota głęboko katolicka; "błogosławieni cisi" znaczy: błogosławieni skromni.
Skromność może więc dać szczęście mimo, że dziś wydaje się to niemożliwe.
Ks. Piotr Brząkalik.
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2018
created by anders